Poskytované služby

V rámci rodinného práva řeší naše advokátní kancelář zejména problematiku rozvodů, smluv o vypořádání společného jmění manželů, dohod o úpravě poměrů k nezletilým dětem během rozvodu a po rozvodu. Klienty zastupujeme v soudních řízeních o rozvod manželství, o úpravu poměrů k nezletilým dětem a také ve sporech o stanovení vyživovací povinnosti včetně vymáhání dlužného výživného, a to jak v případě rodičů ve vztahu k dětem, tak pro případ jejího neplnění ze strany manželů navzájem. V souhrnu poskytujeme právní služby v těchto záležitostech:
- rozvod
- péče o nezletilé děti
- určení výživného, vymáhání výživného
- úprava styku rodiče s nezletilým dítětem
- osvojení
- vypořádání společného jmění manželů
- výživné mezi manžely
- výživné neprovdané matky

V oblasti občanského práva poskytuje naše advokátní kancelář právní služby v celém rozsahu tohoto odvětví, a to zejména při:
- sepisování smluv a dohod
- řešení sporů, zejména sporů týkajících se nemovitostí včetně soudních sporů
- řešení majetkových vztahů a z nich plynoucích sporů

Zajistíme mimosoudní i soudní vymáhání dlužných pohledávek, včetně vymáhání dluhu v exekučním řízení, tedy v této oblasti poskytujeme především tyto služby:
- mimosoudní vymáhání
- sepis žaloby
- zastoupení v soudním řízení
- zajištění vymáhání v exekučním řízení
- přihláška do insolvenčního řízení

Naše advokátní kancelář vás provede celým procesem převodu nemovitosti, poskytujeme kompletní servis od přípravy dokumentů, účasti na jednání s druhou smluvní stranou, sjednání obsahu a sepis smluv, ověření podpisu na smlouvě, advokátní úschovy peněz až po přípravu podkladů pro katastrální úřad a zastupování v řízení před katastrálním úřadem. V souhrnu poskytujeme následující služby:
- sepisování kupní smlouvy o převodu domů, bytů, pozemků (stavebních, zemědělských)
- zajištění advokátní úschovy
- sepisování darovací smlouvy
- zřízení či výmaz věcného břemene, předkupního práva apod.
- sepisování nájemní smlouvy či pachtovní smlouvy
- ukončení nájemních vztahů

Poskytujeme kompletní právní servis jak pro začínající podnikatele, tak pro společnosti v různých fázích jejich existence. Na obchodní právo se v našem týmu specializuje JUDr. Pavlíček, který má rozsáhlé zkušenosti týkající se zakládání všech forem obchodních společností, sepisu zakladatelských dokumentů, zápisů do obchodního rejstříku a zajištění živnostenského oprávnění, přeměnami a fúzemi obchodních korporací. Pomůžeme vám tedy s těmito záležitostmi:
- právo obchodních korporací - zakládání a změny obchodních společností
- rejstříkové řízení
- přeměny a fúze obchodních společností
- sepisování smluv
- řešení sporů z obchodního styku
- vymáhání pohledávek
- přihlášky pohledávek a zastupování v insolvenčním řízení
- řešení sporů z nekalé soutěže

V oblasti pracovního práva poskytujeme právní pomoc jak zaměstnavatelům tak zaměstnancům, pomůžeme vám se zorientovat ve vašich právech a povinnostech, a to zejména v následujících záležitostech:
- pracovní smlouvy
- změny a rozvázání pracovního poměru
- právní poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům
- pracovní úrazy a z nich plynoucí práva a povinnosti

Napište nám