Advokátní kancelář

O advokátní kanceláři

Naše advokátní kancelář byla založena v roce 2008 a od počátku poskytovala právní služby ve všech oborech platného práva. Postupně došlo k rozšíření kanceláře a následně k vyprofilování námi poskytovaných služeb. Stejně tak jsme prošli procesem postupného rozšíření personální základny kanceláře a následným zúžením reflektujícím potřeby našich klientů. Výsledkem je současná podoba kanceláře, kdy upřednostňujeme kvalitu před kvantitou. V naší advokátní kanceláři se vám tak vždy bude věnovat advokát s dlouholetou praxí a jeho služby budou doplněny profesionálním servisem asistentky s odborným vzděláním v oboru justice.

Náš tým

JUDr. Eva Pavlíčková,
advokátka

Dosažené vzdělání
1996 Státní jazyková zkouška z jazyka anglického
2001 Absolutorium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Mgr)
2003 Státní rigorózní zkouška z oboru obchodní právo, Univerzita Karlova v Praze (JUDr)
2008 Advokátní zkouška, Česká advokátní komora
Pracovní historie
1998 - 2001 praxe v brněnské advokátní kanceláři
2001 - 2004 advokátní koncipientka ve zlínské advokátní kanceláři
2004 - 2008 firemní právník
od roku 2008 samostatný advokát
září 2011 založení společnosti s ručením omezeným za účelem výkonu advokacie

JUDr. Tomáš Pavlíček,
advokát

Dosažené vzdělání
2005 Absolutorium Univerzity Karlovy v Praze, obor právo (titul Mgr.)
2006 Rigorózní zkouška na Univerzitě Karlově v Praze (titul JUDr.)
2015 Advokátní zkouška, Česká advokátní komora
Pracovní historie
od roku 2005 podnikový právník
od roku 2011 advokátní koncipient
od roku 2015 samostatný advokát

Bc. Vladimíra Němcová,
vedoucí kanceláře

Dosažené vzdělání
2000 Absolutorium Justiční školy v Kroměříži
2014 Absolutorium Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obor andragogika
Pracovní historie
1997 - 2000 Obvodní soud pro Prahu 10 - praxe při studiu
2000 Obvodní soud pro Prahu 10, vyšší soudní úřednice
2000 - 2011 Okresní soud ve Zlíně, vyšší soudní úřednice
2011- 2013 Okresní soud ve Zlíně, protokolující úřednice
od roku 2013 asistentka v advokátní kanceláři JUDr. Evy Pavlíčkové