Poučení o možnosti mimosoudního řešení sporů

V případě sporu mezi advokátem a klientem – spotřebitelem je spotřebitel oprávněn obrátit se na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé.

Více informací naleznete na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz a na internetových stránkách Evropské komise týkající se mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ec.europa.eu/odr.